Follow

Uw Data, Onze . In heel Europa worden onze persoonsgegevens voor politieke doeleinden gebruikt. Wat betekent het gebruik van uw gegevens voor onze democratieën? vimeo.com/469714160

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.cc

Mastodon for Art